අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017
පැහැසර ප්‍රාදේශීය කලා මහෝත්සවය -2018

පැහැසර ප්‍රාදේශීය කලා මහෝත්සවය -2018

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු...

28
අගෝ2017
ළමා අයිතිවාසිකම් හා ඒ ආශ්‍රිත නීතිරීති පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ළමා අයිතිවාසිකම් හා ඒ ආශ්‍රිත නීතිරීති පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

නීතීඥ චන්දන උඩගෙදර මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලබන...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017
ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද සීල භාවනා වැඩසටහන

ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද සීල භාවනා වැඩසටහන

ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top